No title... No title...
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IV (tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021).
Ngày 23/4/2021, tại Hội trường HĐND&UBND thành phố, HĐND thành phố Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ mười lăm (chuyên đề). Về dự kỳ họp có ông Lê Hoàng Lâm-UVBTV Tinh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và 25/28 đại biểu HĐND thành phố. Cùng dự họp có trên 110 đại biểu đại diện lãnh đạo các ngành chức năng thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN của 08 xã-phường; phóng viên, báo đài của tỉnh và thành phố đã về dự và đưa tin kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố khóa IV, đại biểu đã thảo luận thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố, báo cáo của Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND thành phố, các báo cáo tham luận của UBMQVN thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và HĐND các xã-phường về công tác phối hợp tiếp xúc cử tri, tổng hợp, chuyển và theo dõi việc xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri, kinh nghiệm hoạt động của Tổ đại biểu trong việc thực hiện tiếp xúc cử tri, theo dõi, tổng hợp, chuyển các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết và đôn đốc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hoạt động HĐND các xã-phường. Qua các báo cáo cho thấy trong nhiệm kỳ, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm cao HĐND-UBND thành phố đã tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết của Thành ủy để xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố và giải pháp phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương, do đó kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với kế hoạch của UBND tỉnh giao và HĐND thành phố thông qua, năm sau tăng cao hơn năm trước, kết quả như sau:

Về kinh tế: Tỷ trọng cơ cấu kinh tế tăng cao, Thương mại-dịch vụ 53,22%, Công nghiệp-xây dựng 41,42%, Nông nghiệp 5,36%, thu ngân sách phát sinh trên địa bàn thành phố thực hiện 3.070,9 tỷ đồng, tăng 104% so với kế hoạch, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện .731,1 tỷ đồng, tăng 50,6% kế hoạch (2.477 tỷ đồng), trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 875,2 tỷ đồng, tăng 133,4% so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,85%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,3%.

Về lĩnh vực văn hóa-xã hội: Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm thực hiện tốt; đến cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,9%; công tác giáo dục thực hiện khá tốt 8/8 phường-xã duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện phổ cập bậc trung học phổ thông; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, chất lượng ngày càng tốt hơn, 8/8 phường-xã đạt chuẩn về y tế và duy trì số bác sỹ tại các trạm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cấp, các ngành chức năng trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục như: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đôi lúc chưa quyết liệt nhằm kịp thời chấn chỉnh và tạo sự phối hợp đồng bộ, gắn kết giữa các cơ quan chuyên môn, phường-xã trong việc chấp hành và thực thi nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên môn, phường-xã có lúc, có việc chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ, dẫn đến thiếu thông tin trong xử lý và tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo giải quyết một số công việc. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao và kế hoạch thông qua HĐND thành phố nhưng nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời; còn có nhiều dự án quy hoạch kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nhận thức về vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong một bộ phận nhân dân chưa tốt; tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường mặc dù đã được kiểm tra, xử lý, có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác giảm nghèo tuy đã đạt được nhiều kết quả nhưng thiếu tính bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố Đồng Xoài đã tổ chức 14 kỳ họp trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề, ban hành 106 Nghị quyết, trong đó 44 Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế-xã hội, 46 Nghị quyết về công tác nhân sự và 16 Nghị quyết về hoạt động của Hội đồng nhân dân, qua các kỳ họp có 112 ý kiến chất vấn, 23 ý kiến góp ý văn bản và đã được các ngành chức năng trả lời, được đại biểu đồng tình; Thường trực và 02 Ban HĐND thành phố tổ chức được 73 đợt giám sát với 898 kiến nghị đối với các ngành và đã được các ngành quan tâm giải quyết dứt điểm, nhìn chung hoạt động giám sát được thực hiện theo đúng luật định, không ngừng cải tiến về nội dung và chất lượng được nâng lên; tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri được 198 đợt, các ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

Phát biểu tại kỳ họp, bà Bùi Thị Minh Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố đã đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể, các ngành, các cấp cần quan tâm đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND; Nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; thực hiện đúng quy định của pháp luật về Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; lãnh đạo triển khai tốt công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả tốt trên tinh thần dân chủ, bình đẳng và đúng pháp luật.

Để ghi nhận những đóng góp của đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tại kỳ họp HĐND thành phố đã tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND thành phố và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác HĐND nhiệm kỳ qua.

Một số hình ảnh kỳ họp:

Ông Lê Hoàng Lâm-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Ngọc Trai-

Nguyên PCT HDNĐ tỉnh tặng quà cho các ông, bà nguyên lãnh đạo Thành ủy-UBND thành phố

Ông Phạm Quốc Minh-Nguyên Chủ tịch HĐND thành phố và bà Bùi Thị Minh Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố tặng quà cho Thường trực, 02 Ban HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Ông Nguyễn Minh Bình-Chủ tịch UBND thành phố

và bà Nguyễn Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch HĐND thành phố

tặng quà cho các Thành viên UBND thành phố

Ông Nguyễn Minh Bình-Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Ông Vũ Văn Mười-Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen của UBND thành phố cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Ông Ngô Hồng Khang-Phó Chủ tịch UBND thành phố

trao Giấy khen của UBND thành phố cho cá nhân

có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố chụp hình lưu niệm với đại biểu HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 20176-2021.

Tác giả: Anh Mỹ

                                                Nguồn tin: Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 1 060
  • Tất cả: 76017
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Đồng Xoài
Địa chỉ: 1377 Phú Riềng Đỏ, Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước 
Điện thoại: 0271 3879 736 | Fax: 0271. 3887. 436 


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này