image banner
Admin
Hội đồng nhân dân xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài tổ chức kỳ họp thứ mười lăm, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 08/01/2021, HĐND xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười lăm; tham dự kỳ họp có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND&UBND thành phố; đại biểu HĐND thành phố được bầu trên địa bàn xã; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã và Ban Điều hành các khu dân cư.

Lãnh đạo thành phố và xã Tân Thành chúc mừng ông Đặng Tấn Lộc

vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

Kỳ họp đã xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 và tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN, thu-chi ngân sách năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị. Qua các báo cáo của UBND xã Tân Thành tại kỳ họp cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của xã đều đạt so với kế hoạch của UBND thành phố giao và Nghị quyết HĐND xã đề ra, cụ thể như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 101% KH; thu nhập bình quân đầu người 70,8 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2019; công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện và nhất là công tác đầu tư hạ tầng giao thông, vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông theo cơ chế đặc thù được 06 tuyến đường; vận động đóng góp kinh phí đầu tư được 02 đường điện chiếu sáng; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giáo dục đào tạo được thực hiện có hiệu quả; đặc biệt là sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã Tân Thành đối với công tác giảm nghèo, đến nay xã Tân Thành không còn hộ nghèo; đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, không để đơn thư tồn đọng; công tác cải cách thủ tục hành mười hai có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định.  

Tại kỳ họp, HĐND xã Tân Thành đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Đặng Tấn Lộc đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tân Thành nhiệm kỳ 2016-2021 với 24/24 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%. 

Bà Bùi Thị Minh Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố

phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Bùi Thị Minh Thúy-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND xã cần tập trung thảo luận, xem xét đưa vào Nghị quyết các biện pháp thực hiện ngay từ đầu năm 2021 đối với một số nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh theo Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã thông qua năm 2021. Trong đó, tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí của phường theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kỳ họp bế mạc sau 01 buổi làm việc và đã thông qua 05 Nghị quyết, với sự  nhất trí của 100% đại biểu HĐND phường có mặt, bao gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực, 02 Ban HĐND phường; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa-xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2021; dự toán thu-chi ngân sách năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đường giao thông khu phố năm 2021.

Tác giả: Anh Mỹ

     Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ :1377 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.736

Chịu trách nhiệm : HĐND thành phố Đồng Xoài

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị