image banner
Admin
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài chủ trì họp nghe UBND xã Tân Thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Ngày 21/02/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố-Vũ Văn Mười chủ trì họp nghe UBND xã Tân Thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; tham dự cuộc họp có Thủ trưởng các đơn vị, phòng-ban thành phố và Đảng ủy, UBND xã Tân Thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố-Vũ Văn Mười

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND xã Tân Thành.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thành phố về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; thời gian qua, UBND xã Tân Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong quá trình thực hiện, kết quả đến nay đã thực hiện đạt 11/14 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (còn 03 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 6-Về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 8-Về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 11-Về Môi trường và an toàn thực phẩm) và đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 và Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố-Vũ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, phòng-ban thành phố và UBND xã Tân Thành tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Phòng Kinh tế thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn đôn đốc UBND xã Tân Thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã; phòng GD&ĐT hướng dẫn xã Tân Thành và các trường học trên địa bàn xã thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 8-Về giáo dục và đào tạo; phòng TN&MT hướng dẫn xã Tân Thành thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 11-Về Môi trường và an toàn thực phẩm; UBND xã Tân Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cán bộ, công chức và nhân dân trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã; tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt để phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã Tân Thành.

Tác giả: Anh Mỹ

                          Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ :1377 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.736

Chịu trách nhiệm : HĐND thành phố Đồng Xoài

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị