image banner
Admin
Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố.
Sáng ngày 14/12/2020, ông Nguyễn Xuân Trường-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy-Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố chủ trì họp Ban Kinh tế-Xã hội để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố; tham dự buổi thẩm tra có: Phó Chủ tịch HĐND&UBND thành phố; Thành viên Ban KT-XH; lãnh đạo các đơn vị, phòng-ban thành phố.

Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố họp

thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Qua giám sát tại các cơ quan trong năm 2020 và thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của UBND thành phố trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố. Ban Kinh tế-Xã hội nhận thấy, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thương mại-dịch vụ phát triển; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 99,6% kế hoạch; thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 809 tỷ 179 triệu đồng, đạt 140% kế hoạch tỉnh giao, đạt 123% kế hoạch HĐND thành phố thông qua; chi ngân sách thực hiện 859 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch tỉnh giao, đạt 90% kế hoạch HĐND thành phố thông qua, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 160 tỷ 690 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch tỉnh giao và 80% kế hoạch thông qua HĐND thành phố; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đến nay trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.483 lao động, đạt 128% kế hoạch; đào tạo nghề được 1.700 lao động, đạt 100% kế hoạch; chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên, 8/8 xã-phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, hoàn thành phổ cập bậc THPT; trong năm, thành phố có thêm 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố lên 26/39 trường, đạt 66,66%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban KT-XH cũng đã đánh giá cụ thể những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở đó, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố đã kiến nghị UBND thành phố và các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Thực hiện tốt việc thu ngân sách, nhất là các khoản thu cân đối ngân sách được giao; có giải pháp quyết liệt trong xử lý, cưỡng chế thu hồi các khoản nợ đọng thuế, tăng cường khai thác nguồn thu mới, chống thất thu ngân sách; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố; mở rộng, kết nối các tuyến đường giao thông trong khu vực nội ô; chỉ đạo hoàn thành các công trình XDCB năm 2020 theo kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021, thường xuyên kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng các công trình đầu tư xây dựng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự đô thị và có giải pháp xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm. Triển khai các giải pháp thực hiện bán đấu giá các lô đất công ngay từ đầu năm để tạo vốn đầu tư phát triển và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với diện tích đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho các hộ chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút đông đảo nhân dân tham gia; tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tác giả: Anh Mỹ

               Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ :1377 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.736

Chịu trách nhiệm : HĐND thành phố Đồng Xoài

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị