image banner
Admin
Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.
Ngày 18/9/2020, ông Nguyễn Xuân Trường-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tham dự giám sát có: Ông Ngô Hồng Khang-Phó Chủ tịch UBND, các ông, bà Ủy biên Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Ban KT-XH HĐND thành phố thông qua báo cáo kết quả giám sát

tình hình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án thành phố được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 26 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 09 công trình xây dựng mới và 17 công trình chuyển tiếp, với tổng số vốn đầu tư là 243 tỷ 535 triệu đồng, gồm: nguồn vốn của Tỉnh là 135 tỷ 900 triệu đồng, vốn của thành phố là 107 tỷ 435 triệu đồng. Đến ngày 19/8/2020, lũy kế giải ngân là 84 tỷ 314 triệu đồng (trong đó vốn Tỉnh là 57 tỷ 887 triệu đồng, vốn Thành phố là 25 tỷ 426 triệu đồng), đạt 34,24% so với kế hoạch vốn của Tỉnh và Thành phố giao, đạt 23,67% so với kế hoạch vốn Thành phố giao.

Qua kết quả giám sát, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố và các đơn vị, phòng-ban thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã-phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là các công trình giải phóng mặt bằng và  bố trí vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình XDCB năm 2021 và những năm tiếp theo, nhất là việc chuẩn bị các danh mục công trình để đề nghị HĐND thành phố thông qua, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt công trình theo thời gian quy định; Ban QLCDA thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản, đảm bảo việc triển khai thực hiện công trình theo tiến độ đề ra; lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công phải đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, đồng thời tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các đơn vị thi công vi phạm hợp đồng, chậm quyết toán công trình; phòng TC-KH thành phố thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư và đấu thầu các công trình XDCB trên địa bàn; chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán công trình đảm bảo theo quy định; phòng QLĐT thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định nhằm đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; Trung tâm PTQĐ thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã-phường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; thực hiện việc xét duyệt nguồn gốc đất, thẩm định áp giá đền bù cho các hộ dân theo quy định.

           Tác giả: Anh Mỹ

                        Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ :1377 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.736

Chịu trách nhiệm : HĐND thành phố Đồng Xoài

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị