image banner
Admin
Ban KT-XH HĐND thành phố thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố.
Ngày 02/12/2020, ông Nguyễn Xuân Trường-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố; tham dự giám sát có: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Ủy viên Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Ban KT-XH HĐND thành phố thông qua báo cáo kết quả giám sát

tình hình tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố.

Theo báo cáo, Phòng TC-KH thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật. Phòng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Trong năm, phòng TC-KH thành phố đã nhận hồ sơ và quyết toán 13 công trình, giá trị phê duyệt quyết toán giảm so với số đơn vị đề nghị là 163,299 triệu đồng; thẩm định mua sắm tài sản 41 hồ sơ, tổng số tiền giảm so với dự toán đơn vị đề nghị 1 tỷ 090 triệu đồng; cấp được 1.719 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong đó số cấp mới là 1.200 giấy, cấp đổi là 519 giấy ; Tổng thu NSNN ước thực hiện năm 2020 là 1.312 tỷ 312 triệu đồng, đạt 174% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 116% chỉ tiêu thông qua HĐND thành phố và bằng 115% so với năm 2019; trong đó thu ngân sách phát sinh trên địa bàn ước thực hiện năm 2020809 tỷ 179 triệu đồng, đạt 140% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 123% chỉ tiêu thông qua HĐND thành phố, bằng 123% so với năm 2019.

Qua kết quả giám sát, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố và phòng TC-KH thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: UBND thành phố sớm ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố; bố trí, sắp xếp số lượng biên chế đảm bảo khoa học, hợp lý để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính tại các đơn vị, phòng-ban, UBND các xã-phường để xử lý kịp thời các sai phạm; đôn đốc, xử lý dứt điểm việc quản lý, sắp xếp đối với nhà, đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Phòng TC-KH thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị phòng ban thành phố nâng cao năng lực trong việc tổng hợp dự toán thu-chi hàng năm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản nhằm chấn chỉnh, tham mưu xử lý kịp thời những sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách của các cơ quan, đơn vị thành phố và các phường – xã; hướng dẫn, hỗ trợ về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho công chức phụ trách kế toán của các cơ quan, đơn vị và các xã-phường; tiếp tục hoàn thiện quy trình công việc của từng bộ phận; nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức của phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm việc quản lý, sắp xếp đối với nhà, đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các đơn vị chậm trễ công tác báo cáo định kỳ.

Tác giả: Anh Mỹ

                        Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ :1377 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.736

Chịu trách nhiệm : HĐND thành phố Đồng Xoài

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị